Daňové a ekonomické poradenství

Daňové a ekonomické poradenství poskytujeme prostřednictvím kvalifikovaných daňových poradců - řádných členů Komory daňových poradců. Daňové a ekonomického poradenství představuje širokou škálu odborných činností. Patří mezi ně zejména:

 
 • Konzultace v otázkách všech druhů daní – daňová konzultace napomáhá klientovi řešit problémy dotýkající se daňové oblasti, hledá možnosti optimalizace daňové povinnosti, předchází množství závažných omylů a jejich důsledků v daňové oblasti;

 • Zpracování řádných, opravných a dodatečných daňových přiznání ke všem druhům daní – zahrnuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů, přidané hodnoty, silniční, nemovitosti, převodu nemovitosti, dědické a darovací, spotřební, ekologickým, stejně jako ostatních daňových hlášení a oznámení vyplývajících z daňových zákonů;

 • Zpracování výkazů požadovaných jinými institucemi – Český statistický úřad, Celní úřad (INTRASTAT);

 • Podání žádostí o vrácení daně, posečkání daně, o zrušení povinnosti zálohovat daňovou povinnost, o prominutí příslušenství daně (jen do konce roku 2010) a další;

 • Řešení daňové optimalizace a daňové plánování – daňová optimalizace a plánování vychází ze současného ekonomického stavu klienta a jeho podnikatelských záměrech do budoucna, jejichž dopady lze s předstihem korigovat;

 • Zastupování při kontrolách finančním úřadem a jinými kontrolními orgány – zastupujeme klienta před úřady v daňových záležitostech na základě udělené plné moci klientem tak, abychom v zájmu klienta v čas a kvalifikovaně reagovali na požadavky institucí nebo minimalizovali případné dopady daňové kontroly;

 • Daňové poradenství v oblasti přeshraniční obchodní spolupráce – při přeshrační obchodní činnosti klienta mu vzniká celá řada povinností, s nimiž jsme mu schopni být nápomocni nebo je kompletně řešit samostatně;

 • Finanční a ekonomické poradenství, finanční a ekonomické analýzy – vyhodnocením účetních výkazů a finanční analýzou jsme schopni nezávisle posoudit hospodářskou situaci klienta nebo jeho obchodních partnerů;

 • Příprava společnosti na zákonný audit účetní závěrky;

 • Proškolení Vašich zaměstnanců v daňové problematice;

 • Možnost elektronické komunikace s finančním úřadem je samozřejmostí;